Intranät HT

Välkommen till intranätet för de Humanistiska och teologiska fakulteterna!

Logga in med din LUCAT-identitet.

 

Inloggning

Fyll i LUCAT-identitet som användarnamn och lösenord för att logga in.

Support

Begär support från IT-enheten genom att eposta ITht.luse

Allmänt supporttelefonnummer: 222 32 30

Sidansvarig: IT-enheten, HT   Webbansvarig: webmaster
Ansvarig enhet: IT-enheten

Uppdaterad: 2014-05-13

Humaniora och teologi, Lunds universitet, Box 201, 221 00 Lund. Telefon: 046–222 00 00 (vx)