Olof Beckman

Jag är lektor i mänskliga rättigheter. Min grundexamen är i juridik och jag har disputerat i ämnet folkrätt. Utöver undervisning och forskning är jag studierektor för ämnet mänskliga rättigheter och ansvarar för att koordinera kandidatprogrammet.

Mitt forskningsintresse är främst inriktat på juridiska spänningsförhållanden. Tidigare mest kring bruk av våld i relation till mänskliga rättigheter medan mitt nuvarande forskningsarbete är huvudsakligen inriktat på mänskliga rättigheter och vattenfrågor.


Forskning


Övriga uppdrag och meriter

Folkrättsrådgivare vid Försvarsmaktens högkvarter.
Mottagare av Juridiska Föreningens och Sällskapet Lundajuristers pedagogiska pris 2007.

Innehållsansvarig: Olof Beckman
Sidinnehåll uppdaterat: 2015-10-20

Kontaktinformation
Olof Beckman

Olof Beckman
Lektor
Mänskliga rättigheter
Historiska institutionen

E-post

Telefon 046–222 10 52

Rum LUX:A212

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Hämtställe 30

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20