lu.se

Intranät

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Välkommen till intranätet för de Humanistiska och teologiska fakulteterna!

Logga in med din LUCAT-identitet.

Inloggning

Fyll i LUCAT-identitet som användarnamn och lösenord för att logga in.

OBS! Vi håller just nu på med att strukturera om intranätet; information och verktyg kan finnas på annan plats än du är van!

Support

Begär support från IT-enheten genom att eposta ITht.luse

Allmänt supporttelefonnummer: 222 32 30